Sevgi Altay

Sn. Sevgi Altay İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Mühendisliği bölümü öğrencisi olup Müşteri Hizmetleri ve Kalite İzleme Müdürlüğü’nde staj yapacaktır.